Centrum Medyczne Pokorna

Elastyczne godziny pracy, zawsze dopasowane do pacjenta!

Poniedziałek - Czwartek
7:00 - 23:00
Piątek
7:00 - 17:00
Sobota
Telekonsultacje 24/7
Niedziela
Telekonsultacje 24/7
Recepcja
22 203-48-98
UWAGA
Nowa usługa Badania domowego w Warszawie !!! Zapraszamy
W weekendy i dni świąteczne zapraszamy do skorzystania z telekonsultacji lekarskich.

Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze!

Centrum Medyczne Pokorna to nowoczesne Centrum Pierwszego Kontaktu przeznaczone dla pacjentów w każdym wieku. Zapewnia kompleksową opiekę Lekarza Pierwszego Kontaktu oraz dostęp do pełnej diagnostyki i lekarzy specjalistów w Warszawie. Nasz model pracy zapewnia możliwość udzielenia efektywnej pomocy medycznej w większości zachorowań niezależnie od ich rodzaju. Naszym atutem są elastyczne godziny pracy, zawsze dostosowane do pacjenta oraz czas oczekiwania nie dłuższy niż 15 minut.

Pokrótce o Nas.

Jacek Gleba, CEO

Medycyna z ludzką twarzą. Medycyna jest mieszanką technologii, postępu naukowego, wiedzy, doświadczenia, organizacji, środków ale też i tego co jest jej sensem – Medycyna jest dla ludzi i jest tworzona przez ludzi. Efektywny proces leczenia jest wypadkową wszystkich tych czynników.
Nasze działania opierają się na trzech filarach:
- Profilaktyka
- Efektywna diagnostyka
- Bieżąca opieka medyczna

Podstawą efektywności każdego z tych filarów jest zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie oraz efektywny system opieki medycznej.
Naszą rolą jest jak najlepsze wytłumaczenie naszym pacjentom jak i dlaczego należałoby postępować, czy mówimy o profilaktyce i działaniach zmierzających do zachowania zdrowia, czy też o mniej czy bardziej skomplikowanych działaniach diagnostycznych i leczniczych. Wiele sytuacji medycznych wymaga od osób leczonych takiego czy innego wyboru. Czasami nie są to wybory łatwe – mogą łączyć się z ryzykiem lub kosztami. Nasi pacjenci w tych momentach mogą liczyć na nasze wsparcie w opracowaniu i ocenie możliwych opcji, ich efektywności i kosztów oraz, co często jest ważne, spojrzenie na tą bardziej praktyczną część możliwości ich realizacji w kontekście danej osoby.
Naszą drugą, równie istotną funkcją, jest efektywna organizacja procesu diagnozy i leczenia. Chcielibyśmy, żeby kontakt systemem opieki medycznej nie był rozumiany jako konieczność straty czasu i nadwyrężenia cierpliwości. Model, w którym pracujemy pozwala na organizację działań w procesie diagnozy i leczenia w sposób efektywny klinicznie i finansowy z jednej strony jak i zaadaptowany do możliwości pacjenta z drugiej.
Elementem trzecim jest ten najmniej wymierny ale prawdopodobnie najbardziej odczuwalny – element relacji między ludźmi, tymi leczonymi i tymi, którzy leczą. Ta dobra relacja pomaga obu stronom (o ile o stronach możemy tu mówić). Oparta jest na zaangażowaniu, zaufaniu i dobrej komunikacji. Jest fundamentem tak dla profilaktyki, jak i dla leczenia, niezależenie od możliwości technologicznych czy finansowych.
Pochylmy się wspólnie nad tym, co dla wielu z nas jest jedną z najważniejszych rzeczy, nad Państwa zdrowiem.
Zapraszam

Nasze usługi:

Lekarze specjaliści

W przypadkach, które tego wymagaję kierujemy naszych pacjentów do lekarzy specjalistów wszystkich specjalności jako wizyty i telekonsultacje po wstępnej diagnozie pacjenta, tak żeby wizyta u specjalisty była jak najbardziej efektywna.

Szpital w domu

Prowadzenie pacjentów przewlekle chorych w modelu stałej opieki domowej uzupełnionej o Telkonsulatcje., Monitorowanie telemedyczne i Teleopiekę.

Dla chorych przewlekle

Recepty, skierowania - organizacja i koordanycja procesu leczenia.

Lekarze pierwszego kontaktu

Przyjmujemy pacjentów w każdym wieku. Nasi lekarze pracując zgodnie ze standardami wdrożonymi w Europie Zachodniej i USA są w stanie podjąć się leczenia 75% przypadków bez konieczności odsałanie do specjalisty. Daje to też bardzo kompleksowe spojrzenie na całość stanu zdrowia pacjenta.

Szczepienia

Szczepienia dzieci, dorosłach i szeczepienia specjalne przed wyjazdem za granicę są niezbądnym elementem dla zachowania zdrowia.

Wizyty domowe lekarskie i pielęgniarskie

Dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na przyjazd do naszego Centrum.

Medycyna Koordynowana

Koordynujemy całość procesu leczenie naszych pacjentów w kraju i za granicą.

Lokalizacja


Wejście do naszego Centrum Medycznego znajduje się od strony ulicy Inflanckiej, obok apteki GOLD.

Pytania do naszych lekarzy:

To najprawdopodoniej objawy infekcji. Antybiotyk może być wskazany.
Może być to po prostu utrzymująca się infekcja i prawdopodobnie jej komplikacja w postaci zapalenia stawów.
Mogą to być objawy problemów hormonalnych, spadki ciśnienia itp. Niezbędna jest wizyta i badania.

Opinie naszych pacjentów: