Doktor nauk medycznych Paweł Matryba, rezydent radiologii i diagnostyki obrazowej, na co dzień pracuje w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie oraz wykłada na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Absolwent kierunków lekarskiego oraz biotechnologii, naukowiec, laureat najbardziej prestiżowych stypendiów m.in. Ministra Edukacji dla wybitnych młodych naukowców oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – START. Kierownik grantów Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Autor publikacji w wybitnych czasopismach zagranicznych, takich jak Nature Methods, czy Laser&Photonics Reviews. Stażysta najlepszych ośrodków zagranicznych – Harvard Medical School, University College London, Ludwig-Maximilians-Universität München, czy University of Washington.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
W celu wystawienia recepty
W celu wystawienia recepty