Profilaktyka

Profilaktyka to całość działań zmierzających do zachowania zdrowia i jakości życia. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne są:

  • Poznanie pacjenta - choroby przebyte
  • Poznanie chorób w rodzinie
  • Określenie czynników ryzyka
  • Określenie zakresu i częstości badań dla pacjentów z danymi czynnikami ryzyka
  • Zakwalifikowanie pacjenta do grupy ryzyka lub jako pacjenta bez ryzyka innego niż wiek
  • Określenie działań dla grupy ryzyka
  • Określenie zakresu i częstotliwości dalszych działań profilaktycznych

Na indywidualny proces oceny nakładają się ogólne zalecenia profilaktyczne mające na celu wczesne wykrycie nowotworów, chorób cywilizacyjnych oraz szczepienia i inne działania zapobiegawcze.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych programów profilaktycznych.

W celu wystawienia recepty
W celu wystawienia recepty