Prowadzenie pacjentów przewlekle chorych w modelu stałej opieki domowej uzupełnionej o Telekonsultację, Monitorowanie telemedyczne i Teleopiekę.

W celu wystawienia recepty
W celu wystawienia recepty